Sponsorer

Fiskefesten 2023 avholdes fredag 23.juni – søndag 25.juni. Vi feirer i år 10-års jubileum og utvider konkurransen til også å omfatte gjeddefiskekonkurranse i Lomnessjøen.  

I tillegg arbeides med tilrettelegging for barn og ledsagere, samt sosiale arrangementer (blant annet sosialt jubileumsarrangement med underholdning i Åkrestrømmen Kulturpark lørdag kveld).

Det legges også i år opp til at den tekniske delen av arrangementet gjennomføres heldigitalt, med påmelding via Inatur. Påmelding åpner i løpet av mai måned.

For å skille bedre mellom «proffer» fra «amatører» vil det ble inndeling i flere klasser både i sjø og elv,.

For å gjøre konkurransen mest mulig rettferdig for alle deltakere, er nytt felles starttidspunkt for alle konkurranser satt til kl.17.00 fredag 23.juni.

Utdeling av startbrikker og info starter på formiddagen fredag 23.juni.

Premieutdelingen legges til Åkrestrømmen Kulturpark – søndag 25.juni kl.13.00. 70% av deltakeravgiften øremerkes brukt til premier.

Vi satser også i år på bred deltakelse i alle klasser, og håper på nærmere 250 aktive deltakere.

Vi håper du har anledning til å delta som sponsor i jubileumsåret. Vi satser på en langhelg med høyt aktivitetsnivå hvor vi presenterer Rendalen som Innlandets fremste fiskeeldorado, og vil sørge for god synliggjøring av våre sponsorer.

For å gjøre det enkelt og rettferdig vil det også i år kun være ett basis sponsornivå: Kr.3.000,-

I tillegg er det ønskelig med fiske og fritidsrelaterte gavepremier til vårt premiebord.

Nedenfor finner du oversikt over tidligere års sponsorer.