Veibeskrivelse

Veibeskrivelse fra Oslo. Kjør ut på E6 nordover mot Trondheim ca 110 km. Ta avkjøring 65-Kolomoen vegkryss for å fortsette ut på Rv3 mot Tynset/Elverum/Trysil og følg denne veien ca 19 km. Sving så til høyre og inn på Rv25/Rv3. Følg denne 19 km til rundkjøring og skilting mot RV3. Følg Rv3 ca 90 km og ta til høyre inn på Rv30 mot Rendalen. Følg skilting mot Rendalen ca 25 km.

Veibeskrivelse fra Trondheim. Kjør ut på E6 sørover mot Oslo ca 90 km. Sving inn til venstre og skilting mot Rv3. Følg denne veien ca 73 km og ta av til venstre mot Rv30. Følg skilting Rv217 ca 1 km.

Veibeskrivelse fra Trysil. Kjør mot nordvest mot Rv26 og følg veien ca 140 km. Sving til venstre og inn på Fv581, kjør ca 40 km. Sving til venstre og følg Rv217 ca 28 km.