Fiskefesten 2022

Fisketiden:Fisketiden vil være fra fredag 24.juni kl. 13.00 til søndag 26.juni 2021 kl.10.00.Ingen kan starte fiske før etter kl. 13.00 fredag 24.juni 2022.

Fiskefesten gjennomføres i hovedsak som digital versjon etter gode erfaringer under Corona-pandemien:Fiskefesten 2022 gjennomføres som en mest mulig fulldigital konkurranse pga. corona-pandemien.

Påmelding: Påmelding skjer kun på web via Inatur – ingen mulighet for manuell påmelding. Siste frist for digital påmelding er 23.juni 2022 kl.21.00.

Informasjonsmøte:Det blir ikke avholdt informasjonsmøte for deltakerne i forkant av årets arrangement. All nødvendig informasjon vil bli sendt ut og lagt ut på Fiskefesten sin hjemmeside. Deltakerbevis m.m. hentes i sekretariatet hos May & Freds fiske/fritid i Engerdalsveien 96, på Åkrestrømmen.

Fiskearter: Det er kun fiske etter ørret som inngår i Fiskefesten 2022.

Fiskeområder: Gyldig fiskeområde er: Storsjøen nord for kommunegrensa mellom Åmot og Rendalen. Mistra opp til Gammeldammen, dvs. den gamle kommunegrensa mellom Øvre og Ytre Rendal. Åkrestrømmen og Nordre Rena nordover igjennom Lomnessjøen opp til den gamle kommunegrensa mellom Øvre og Ytre Rendal kommune. Fiske i Lomnessjøen regnes i denne sammenheng som fiske i elv.

Fang og slipp(Catch&realese):Fiskefesten 2022 er i utgangspunktet obligatorisk fang og slipp (catch&realese) konkurranse.  For båtfiske i Storsjøen er det lov med kun 6 stenger/sluker pr. båt. Det er tillatt å fiske fra land i Storsjøen og delta i klassen sjø. For de som ønsker å ta med fisken hjem som mat eller trofe, er selvsagt dette tillatt. Men husk å registrere fisken i for å delta i Fiskefesten 2022 !!

Klasseinndeling:Barn – født 2010 eller senere. Ungdom – født 2009 – 2006. Senior – født 2005 eller tidligere. Ungdom født i 2006 eller 2007, kan om ønskelig melde seg på i seniorklassen, men da til deltakeravgift som for senior. Ved påmelding er det viktig å melde seg på i korrekt klasse – avhengig av alder og om skal fiske i sjø eller elv. For å kunne fiske i både sjø og elv må man løse påmeldingsavgift for begge plasser. Det er viktig at deltakerens navn fremkommer i påmeldingen og ikke foresatte sitt navn.

Deltakeravgifter:Barn – født 2010 eller senere   –   100.-kr/deltakerUngdom – født 2009 – 2006    –   250.-kr/deltakerSenior født 2005 eller tidligere  – 1000.-kr/deltaker.

Dersom corona-pandemien eller andre forhold gjør det umulig å gjennomføre Fiskefesten 2022 slik at den må avlyses, vil Fiskefesten refundere 80% av påmeldingsavgiften til de som ønsker pengene tilbake umiddelbart eller alternativt 100% blir godskrevet neste års arrangement.

Team:Registrerte Team må innrapportere fangst på ett og samme deltakernummer. Dersom det er flere påmeldte i samme båt, må fisk registreres på korrekt deltakernummer. Minner også om at det for båtfiske i Storsjøen er det kun lov med kun 6 stenger/sluker pr. båt.

Bomavgift Jotveien: Ved bruk av Jotveien har Fiskefesten avtalt ½-pris i bomavgift for kjøring for deltakere i elv.

Minstemål:Under Fiskefesten 2021 gjelder flg. minstemål klassen ungdom og senior: Sjø – minstemål på 50 cm.Elv – minstemål på 35 cm. Klassen barn har ikke minstemål.

Innrapportering av fisk over minstemål: Les utlevert instruks for innrapportering av fisk veldig nøye !!

Innrapportering av fisk skjer ved at fisk over minstemål skal registreres med bilde tatt på Fiskefesten sitt utlevert målebånd for klassen elv, for klassen sjø skal bildet tas på godkjent måleplanke fra Norsk Trollingforbund eller Fiskefesten sitt målebånd.  

Fisken plasseres på målebånd/måleplanke, fotograferes sammen med deltakernummer. Gå så inn på fiskefesten.no og klikk rapporter fisk, der legges inn nødvendige data og bilde lastes opp. Innrapporteringen skal skje fortløpende, så raskt man har nettilgang. Siste absolutte frist for innrapportering av fisk er søndag 27.juni 2021 kl.10.00.

Fiskefesten 2021 opererer med en fast K-faktor på 1,0 (NB!) for beregning av vekt på fisken. Det er også utarbeidet egen video som viser hvordan fisken skal måles for å kunne bli godkjent. Filmen ligger ute på fiskefesten.noNy og forbedret film og instruks vil bli lagt ut og instruks på papir utleveres deltakerne.

Alle fisker som registreres vil bli fortløpende godkjent/forkastet av sekretariatet, og deltakerne får fortløpende tilbakemelding på godkjent lengde eller ikke godkjent. Tilbakemeldingstiden kan i enkelte tilfeller bli inntil 15 minutter, så for de som ønsker slippe fisken ut igjen umiddelbart, må forsikre seg om at de har tatt bilde i hht. instruks og selv kontrollere at bildet er av god kvalitet. Juryen vil være strenge på at fiskene måles i tråd med instruks. Dette er eneste muligheten for å kunne registrere fisk som skal delta i Fiskefesten 2021.

Premiering: Årets premier blir i det aller vesentligste pengepremier. 70 % av påmeldingsavgiftene øremerkes pengepremier. Oversikt fordeling av pengepremiene vil bli lagt ut på fiskefesten.no før konkurransen starter. Premieutdelingen foregår digitalt dvs. premieutdelingen vil bli streamet.

Trekkpremier vil under Fiskefesten 2022 bli trukket blant alle påmeldte i klassen voksne, uavhengig om du har fått fisk over minstemålene eller ikke.Premiestigen er for Fiskefesten 2022 er som i 2021 dreid mer over mot resultat enn tidligere år. Det premieres  for både størst fisk og mest fisk i både klasen sjø og klassen elv.  Erik Søbergs minnepokal deles ut til den deltaker som har fått størst fisk i sjø fra båt.

Jury:Fiskefesten 2022 oppnevner en jury bestående av 3 personer, hvor minimum 1 deltaker er representert

Sosiale arrangement:Det blir ikke avholdt noe sosialt arrangement på lørdag kveld.

Søppel skal ikke legges igjen i naturen, ei heller dumpes i vannet.Redningsvester eller flyteplagg er påbudt i båt.

Fiskefesten ber om at det utvises måtehold i forhold til bruk av alkohol under konkurransen og at gjeldende regler i forhold til Covid-19 respekteres. Brudd på noen av disse tingene kan i verste fall medføre diskvalifikasjon.

Husk å bruke lys på båten ute på Storsjøen i mørke !