Fiskefesten 2023

Fisketiden:Fisketiden vil være fra fredag 23.juni kl. 17.00 til søndag 25.juni 2023 kl.10.00.Ingen kan starte fiske før etter kl. 17.00 fredag 23.juni 2023.

Påmelding: Påmelding skjer kun på web via Inatur – ingen mulighet for manuell påmelding. Siste frist for digital påmelding er 22.juni 2023 kl.21.00.

Informasjonsmøte:Det blir ikke avholdt informasjonsmøte for deltakerne i forkant av årets arrangement. All nødvendig informasjon vil bli sendt ut og lagt ut på Fiskefesten sin hjemmeside. Deltakerbevis m.m. hentes i sekretariatet hos May & Freds fiske/fritid i Engerdalsveien 96, på Åkrestrømmen fredag 23.juni fra kl.15.00.

Fiskearter: I tillegg til fiske etter ørret er det for 2023 innført en ny egen klasse for gjeddefiske.

Fiskeområder: Gyldige fiskeområder er Storsjøen nord for kommunegrensa mellom Åmot og Rendalen. Mistra opp til Gammeldammen, dvs. den gamle kommunegrensa mellom Øvre og Ytre Rendal. Åkrestrømmen og Nordre Rena nordover igjennom Lomnessjøen opp til den gamle kommunegrensa mellom Øvre og Ytre Rendal kommune. Ørretfiske i Lomnessjøen regnes i denne sammenheng som fiske i klasse elv. Gjeddefiske foregår primært i Lomnessjøen.

Fang og slipp(Catch&realese):Fiskefesten 2023 er i utgangspunktet obligatorisk fang og slipp (catch&realese) konkurranse.  For båtfiske i Storsjøen og Lomnessjøen er det lov med kun 6 stenger/sluker pr. båt. Det er innført egen klasse for fiske fra land i Storsjøen. For de som ønsker å ta med fisken hjem som mat eller trofe, er dette selvsagt tillatt. Men husk å registrere fisken i for å delta i Fiskefesten 2023 !!

Klasseinndeling:

KLASSEFISKEARTALDERSTARTTIDS- PUNKTSLUTTIDS- PUNKTDELTAKER- AVGIFT
Barn – sjø/elvØrret og gjeddeFødt 2011 eller senere23.06 – kl.17.0025.06 – kl. 10.00100.-kr/deltaker
Ungdom – sjøØrretFødt 2007 -201023.06 – kl.17.0025.06 – kl. 10.00250.-kr/deltaker
Ungdom – elvØrretFødt 2007 -201023.06 – kl.17.0025.06 – kl. 10.00250.-kr/deltaker
Ungdom – sjø/elvGjeddeFødt 2006 eller tidligere23.06 – kl.17.0025.06 – kl. 10.00600.-kr/deltaker
Voksne 1 døgn – elvØrretFødt 2006 eller tidligere23.06 – kl.17.0024.06 – kl. 18.00600.-kr/deltaker
Voksne 1 døgn – sjøØrretFødt 2006 eller tidligere23.06 – kl.17.0024.06 – kl. 18.00600.-kr/deltaker
Voksne 2 døgn – elvØrretFødt 2006 eller tidligere23.06 – kl.17.0025.06 – kl. 10.001000.-kr/deltaker
Voksne 2 døgn – sjøØrretFødt 2006 eller tidligere23.06 – kl.17.0025.06 – kl. 10.001000.-kr/deltaker
Voksne 2 døgn – sjø fra landØrretFødt 2006 eller tidligere23.06 – kl.17.0025.06 – kl. 10.001000.-kr/deltaker
Voksne 2 døgn – sjø/elvGjeddeFødt 2006 eller tidligere23.06 – kl.17.0025.06 – kl. 10.001000.-kr/deltaker

Ungdom født i 2007 eller 2008, kan om ønskelig melde seg på i klasser for voksne, men da til deltakeravgift som for voksen.

Dersom forhold (Force Majeure) gjør det umulig å gjennomføre Fiskefesten 2023 slik at den må avlyses, vil Fiskefesten refundere 80% av påmeldingsavgiften til de som ønsker pengene tilbake umiddelbart eller alternativt 100% blir godskrevet neste års arrangement.

Team:Registrerte Team må innrapportere fangst på ett og samme deltakernummer. Dersom det er flere påmeldte i samme båt, må fisk registreres på korrekt deltakernummer.

Bomavgift Jotveien: Ved bruk av Jotveien har Fiskefesten avtalt ½-pris i bomavgift for kjøring for deltakere i elv.

Minstemål:Under Fiskefesten 2023 gjelder flg. minstemål i ørretklassene for ungdom og senior: Sjø – minstemål på 50 cm. Elv – minstemål på 35 cm. For gjeddekonkurransen gjelder 50 cm. som minstemål.Klassen barn har ikke minstemål.

Innrapportering av fisk over minstemål: Les utlevert instruks for innrapportering av fisk veldig nøye !!

Innrapportering av fisk skjer ved at fisk over minstemål skal registreres med bilde tatt på Fiskefesten sitt utlevert målebånd for klassen elv, for klassen sjø skal bildet tas på godkjent måleplanke fra Norsk Trollingforbund eller Fiskefesten sitt målebånd.  

Fisken plasseres på målebånd/måleplanke, fotograferes sammen med deltakernummer. Gå så inn på fiskefesten.no og klikk rapporter fisk, der legges inn nødvendige data og bilde lastes opp. Innrapporteringen skal skje fortløpende, så raskt man har nettilgang. Innrapporteringen skal skje fortløpende, så raskt man har nettilgang. Siste absolutte frist for innrapportering av fisk er hhv. lørdag 24.juni 2023 kl.18.00 for klasse over 1 døgn og søndag 25.juni 2023 kl. 10.00 for klasse 2 døgn. .

Fiskefesten 2023 opererer med en fast K-faktor på 1,0 for beregning av vekt på ørret.Måling av gjedde vil kun foregå etter cm.Det er også utarbeidet egen video som viser hvordan fisken skal måles for å kunne bli godkjent.Filmen og instruks ligger ute på fiskefesten.no, samt at instruks utleveres deltakerne på papir.

Alle fisker som registreres vil bli fortløpende godkjent/forkastet av sekretariatet, og deltakerne får fortløpende tilbakemelding på godkjent lengde eller ikke godkjent. Tilbakemeldingstiden kan i enkelte tilfeller bli inntil 15 minutter, så for de som ønsker slippe fisken ut igjen umiddelbart, må forsikre seg om at de har tatt bilde i hht. instruks og selv kontrollere at bildet er av god kvalitet.

Juryen vil måtte være strenge på at fiskene måles i tråd med instruks.

Dette er eneste muligheten for å kunne registrere fisk som skal delta i Fiskefesten 2023.

Premiering: Årets premier blir både pengepremier og fiskerelatert gavepremier. 70 % av påmeldingsavgiftene øremerkes pengepremier.Oversikt fordeling av pengepremier og gavepremier i de ulike klassene vil bli lagt ut på fiskefesten.no før konkurransen starter.Årets premieutdeling vil under normale forhold igjen foregå i Åkrestrømmen Kulturpark søndag 25.juni kl. 13.00.Det premieres for både størst fisk og mest fisk i både klassene sjø og elv – ørret og gjedde.  Erik Søbergs minnepokal deles ut til den deltaker som har fått størst ørret i Storsjøen fra båt.

Jury:Fiskefesten 2023 oppnevner en jury bestående av 3 personer, hvor minimum 1 deltaker er representert

Sosiale arrangement:

Det vil bli arrangert offentlig dansefest i Åkrestrømmen Kulturpark på lørdag kveld. Info kommer på sosiale medier. Alle må løse inngangsbillett.

I tillegg vil det i forbindelse med Fiskefesten bli arrangert guidet utflukt til spennende turmål i Rendalen. Mer info kommer!

Søppel skal ikke legges igjen i naturen, ei heller dumpes i vannet.Redningsvester eller flyteplagg er påbudt i båt.

Fiskefesten ber om at det utvises måtehold i forhold til bruk av alkohol under konkurransen. Brudd på noen av disse tingene kan i verste fall medføre diskvalifikasjon.

Husk å bruke lys på båten ute på sjøen i mørke !