Premier 2020

Premiering:

Premieutdelingen vil foregå digitalt og streames live fra Misterhallen søndag 28.juni 2020 fra kl. 13.00. Legges også ut i etterkant. Nærmere info kommer…

For 2020 vil det kun opereres med pengepremier. 70 % av påmeldingsavgiftene øremerkes pengepremier. Dette betyr at så snart påmeldingsfristen er ute vil det ganske raskt kunne informeres om eksakt og endelig premiering i alle klasser (senest 1-en time før konkurransestart).

I klassen senior vil det i 2020 bli det i henhold til ønsker og innspill bli lagt noe mer vekt på premiering av resultat kontra trekkpremier. Det vil premieres på følgende måte i 2020:

1.premie mest fisk sjø 
1.premie mest fisk elv 
2.premie mest fisk sjø
2.premie mest fisk elv 
3.premie mest fisk sjø
3.premie mest fisk elv 
1.premie størst fisk sjø 
1.premie størst fisk elv 
1. Hovedpremie – trekkpremie senior sjø og elv blant fiskere med fisk over minstemål
2. Hovedpremie – trekkpremie senior sjø blant fiskere med fisk over minstemål
2. Hovedpremie – trekkpremie senior elv blant fiskere med fisk over minstemål
Damenes premie – trekkpremie senior damer sjø og elv blant fiskere med fisk over minstemål
Klassen ungdom – trekkpremier ungdom sjø og elv blant fiskere med fisk over minstemål
Klassen barn – deltakerpremie til alle deltakere i klassen
Klassen barn – trekkpremier barn sjø og elv blant alle deltakerne i klassen
Erik Søbergs Minnepokal – deles ut til den deltaker som har fått størst fisk i sjø fra båt.

Selv om du er registrert med flere fisker over minstemålet, har du fortsatt kun 1 lodd i trekningen av hovedpremien og øvrige trekkepremie

SKITT FISKE !!