Premier 2022

70 % av påmeldingsavgiftene i 2022 øremerkes pengepremier. Premieutdelingen vil foregå digitalt også i 2022 og blir streamet live fra Misterhallen søndag 26.juni 2022 ca. fra kl. 13.00. Vil også legges ut på Fiskefestens Facebook-profil i opptak. Dog tilsier situasjonen at det vil være mulig å være fysisk tilstede ved premieutdelingen.

PREMIER OG VINNERE FISKEFESTEN 2022.

Som tidligere vil det bli trekkpremier både i klassene barn og ungdom, samt for damer. Dette annonseres nærmere.

30% av påmeldingsavgiften i begge klasser avsettes til å dekke Fiskefestens faste og variable kostnader – på samme måte som i 2021.

50% av påmeldingsavgift går til resultatpremier og 20 % til trekkpremier.

Dette fordeles i forhold til antall påmeldte for hhv. sjø og elv. Fordeling av resultatpremiene gjøres på følgende måte: 1.plass mest fisk (35%), 2.plass mest fisk 20%, 3.plass mest fisk 10% og 1.premie størst fisk (35%). Samme fordeling i begge klasser.

Fordeling av trekkpremiene: 1.hovedpremie (50%), 2.hovedpremie (30%) og 3.hovedpremie (20%).  

Nedenfor lenke til alle fangstresultater fra Fiskefesten 2021: https://www.scanatura.no/fangstrapport/?id=1396

Fiskefesten ønsker alle deltakere velkommen til en fin langhelg i Rendalen og satser på sportslig opptreden og hyggelige dager. På forhånd takk til alle frivillige som stiller opp og muliggjør en trygg og god gjennomføring !! Vi ønsker alle velkommen i 2022 !!