Premier 2019

Premiering:

Premieutdelingen skjer i Kulturparken på Åkrestrømmen, søndag 30.juni 2019 kl. 13.00

Det er oppmøteplikt under premieutdelingen for å gjøre krav på premien(e).

Klassen barn – alle mottar deltakerpremie. Enkelte trekkpremier blant alle deltakere.

Klassen ungdom – trekkpremier blant de som har fått minimum 1- fisk over minstemålet.

Klassen senior – trekkpremier blant de som har fått minimum 1- fisk over minstemålet.

Hovedpremie 2019:  100000.-kr (trekkes blant alle deltakere som har fått registrert fisk over minstemålet enten i sjø eller i elv.)

1.premie sjø 2019:      50000.-kr  trekkes blant alle deltakere som har fått registrert fisk over minstemålet i sjø.)                             

2.premie sjø 2019:      10000.-kr  trekkes blant alle deltakere som har fått registrert fiskover minstemålet i sjø.)

1.premie elv 2019:      50000.-kr  trekkes blant alle deltakere som har fått registrert fisk over minstemålet i elv.)                                     

2.premie elv 2019:      10000.-kr  trekkes blant alle deltakere som har fått registrert fisk over minstemålet i elv.)

Damenes premie: Trekkpremie blant de damene som har fått minimum 1- fisk over minstemålet i seniorklassen.

Er du registrert med flere fisker over minstemålet, har du fortsatt kun 1 lodd i trekningen på hovedpremien og de andre trekkpremiene.

I tillegg vil det være premiering for størst fisk og mest i både sjø og elv.  

I tillegg vil det være egen trekkpremie blant dem som er forhåndspåmeldte innen torsdag 27.juni. kl.21.00

Erik Søbergs minnepokal deles ut til den deltaker som har fått størst fisk i sjø fra båt.