Rapporter fisk

INNRAPPORTERING AV FISK OVER MINSTEMÅL:

All innrapportering av fisk over minstemål registreres med innsending av bilde.

Gå inn på fiskefesten.no og klikk på rapporter fisk, der legges inn nødvendige data og bilde lastes opp. Husk at deltakernummer må fremkomme på bildet.

Innrapporteringen skal skje fortløpende, og så raskt man har nettilgang.

Siste absolutte frist for innrapportering av fisk er søndag 25.juni 2023 kl.10.00.

Fiskefesten vil gi tilbakemelding på godkjent lengde/underkjent fortløpende.

Dette er eneste muligheten for å registrere fangst under Fiskefesten 2023.

MINSTEMÅL:

Under Fiskefesten 2023 gjelder flg. minstemål klassen ungdom og senior:

Sjø – minstemål på 50 cm.

Elv – minstemål på 35 cm.

Gjedde – minstemål på 50 cm.

Minstemålene er over tid økt for å begrense antall rapporterte fisk og derved begrense sekretariatets arbeidsmengde og sikre bedre løpende ajourhold, samt for å sikre at all fisk som blir tatt opp skal ha god margin til lovlig minstemål.

Fisk under normalt gyldig minstemål for vassdraget du fisker i vil kunne bli anmeldt, hhv. 40 cm i sjø og 30 i elv.

Klassen barn har ikke minstemål.

Fiskefesten 2023 opererer med en fast K-faktor på 1,0 for beregning av vekt på ørret. For gjeddeklassen beregner vi resultat i centimeter.

MÅLEBÅND ELLER MÅLEPLANKE:

For klassen elv skal all fisk som skal registreres måles på Fiskefesten sitt nye målebånd som skal være utlevert.

For klassen sjø skal all fisk som skal registreres enten måles på Fiskefesten sitt nye målebånd eller godkjent måleplanke fra Norsk Trolling Forbund. De som bruker måleplanke vil motta lapper med deltakernummer som legges oppå fisken under fotografering.

PLASSERING PÅ MÅLEBÅND/PLANKE:

Se nøye gjennom filmen nedenfor, og sørg for at fisken plasseres som vist på filmen:

  1. Fisken plasseres med snuten mot 0 punktet på målebåndet/måleplanken.  På målebåndene er det en brett som skal brettes opp.
  2. Fisken plassere med buken mot fotografen som vist på bildet. Dvs. høyre side av fisken ned mot målebånd/måleplanke.
  3. Lengden måles innerst i spolen. Resultatet(lengden) er siste hele strek som dekkes innerst i spolen. Resultatet oppgis i hele cm.                          For fisken på bildet vil resultatet være 52 cm.
  4. Fisken plasseres mest mulig midt på målebåndet/måleplanken.

NB!

ALL ANNEN PLASSERING PÅ MÅLEBÅND/MÅLEPLANKE ENN VIST PÅ BILDE OG BESKREVET – GIR UNDERKJENT RESULTAT OG BLIR IKKE TELLENDE I FISKEFESTEN 2023.

Løpende oversikt over fangster under Fiskefesten 2022 finner du her (noe forsinkelse kan påregnes da alle innrapporterte fangster/bilder vil kontrolleres og evt. godkjennes av sekretariatet): https://www.scanatura.no/fangstrapport/?id=1396