Påmelding

Du kan nå melde deg på Fiskefesten 2021; HER

Husk at du må lese og gjøre deg kjent med Fiskefestens premiering og reglement før påmelding. Reglement for 2021 finner du under arkfanen REGLEMENT

Info om premiering finner du; HER

Vi minner om at påmeldingsfrist til Fiskefesten 2021 er torsdag 24.juni kl.21.00. Utdeling av målebånd og evt. lån (depositum) av måleplanke, deltakernr. og annen info hos Fiskefestens sekretariat i Misterhallen (hos May&Freds fiske/fritid), Engerdalsveien 96, fredag 25.juni fra kl.09.00.

For 2021 vil det av hensyn til en grad av usikkerhet kun bli pengepremier. 70 % av deltakeravgiftene øremerkes pengepremier. 30 % av deltakeravgiftene avsettes til å dekke både faste og variable kostnader for planlegging og gjennomføring av Fiskefesten.I klassen voksne vil det bli lagt noe mer vekt på resultat kontra trekkepremier. Dette i henhold til ønsker og innspill. I klassen ungdom blir det trekkepremier blant de som har registrert fisk over minstemål. I klassen barn blir det deltakerpremier til samtlige deltakere. Premieutdelingen vil foregå digitalt og det legges opp til å «streame» direkte på vår hjemmeside alt. Facebook-profil. Vinnere vil fortløpende bli kontaktet.

Som i fjor vil påmelding/registrering administreres av Fishspot / Inatur.

Vi understreker at det er viktig å være nøye med navn og e-post adresse slik at vi unngår feil i listene til premieutdelingen. Dersom foresatte/foreldre melder på barn må dette tydelig fremkomme av bestillingen. NB! Ungdom født i 2005 eller 2006, kan om ønskelig å melde seg på i seniorklassen, men da med deltakeravgift som senior.

Hvis det er ønskelig å registrere team: Skriv inn navn på teamet i parentes bak navnet på teamleder ved påmelding. Eksempel:  Ole Fisker (Team Stangbøy)

Deltakeravgifter:

Barn – født 2009 eller senere   –   100,- kr/deltaker

Ungdom – født 2008 – 2005    –   250,- kr/deltaker

Senior født 2004 eller tidligere  – 1.000,- kr/deltaker. Redusert etter tilbudene utenom selve fiskekonkurransen er begrenset.