Reglement

Fiskefesten 2019 – Fiskeregler

Fiskefesten 2019 – Fiskeregler

Fisketiden:

Fisketiden vil være fra fredag 28.juni kl. 13.00 til søndag 30.juni 2019 kl.10.00.

Fiskearter:

Det er kun fiske etter ørret som inngår i Fiskefesten 2019.

Fiskeområder:

Gyldig fiskeområde er:

Storsjøen nord for kommunegrensa mellom Åmot og Rendalen.

Mistra opp til Gammeldammen, dvs. den gamle kommunegrensa mellom Øvre og Ytre Rendal. Åkrestrømmen og Nordre Rena nordover igjennom Lomnessjøen opp til den gamle kommunegrensa mellom Øvre og Ytre Rendal kommune.

Fiske i Lomnessjøen regnes i denne sammenheng som fiske i elv.

Fang og slipp(Catch&realese):

Fiskefesten 2019 er i utgangspunktet fang og slipp (catch&realese) konkurranse. 

Det betyr at alle fisk over minstemålene skal registreres med bilde tatt på utlevert målebrett for Fiskefesten 2019 og sendes inn fortløpende – se eget punkt lengre ned og under veiledning om innrapportering av fisk over minstemål på fiskefesten.no

Dette er eneste muligheten for å kunne registrere fisk som skal delta i Fiskefesten 2019.

For båtfiske i Storsjøen er det lov med kun 6 stenger/sluker/agn pr. båt.

Maksimal planerboard lengde 30 meter på hver side av båten, pulkene skal være merket med flagg og gjerne lys på natten. Husk dessuten vikepliktsreglene til sjøs, vis hensyn.

Det er tillatt å fiske fra land i Storsjøen og delta i klassen sjø.

For de som ønsker å ta med fisken hjem som mat eller trofe, er selvsagt dette tillatt.

Storsjø-ørret som tas opp anmodes om at den blir veiet og målt av Storsjøen Fiskeforening i samarbeid med NINA. Det er også ønskelig å få tatt skjell- og vevsprøver av fisken.

Men husk å registrere fisken i for å delta i Fiskefesten 2019 !!

Informasjonsmøte:

Det avholdes informasjonsmøte for deltakerne fredag 28.juni kl. 12.00 i Kulturparken.

I forbindelse informasjonsmøte deles det ut deltakerbevis og obligatorisk måleband, sammen med annen nødvendig informasjon til deltakerne.

Ingen kan starte fiske før etter kl. 13.00 fredag 28.juni 2019.

Etter dette tidspunktet skjer påmelding og utlevering av deltakerbevis og obligatorisk målebånd i Fiskefestens sekretariat som er å finne i forretningen til May og Freds fiske/fritid AS i Engerdalsveien 96 (Misterhallen).

Klasseinndeling:

Barn – født 2007 eller senere.

Ungdom – født 2006 – 2003.

Senior – født 2002 eller tidligere.

Ungdom født i 2003 eller 2004, kan om ønskelig melde seg på i seniorklassen, men da til deltakeravgift som for senior.

Ved påmelding er det viktig å melde seg på i korrekt klasse – avhengig av alder og om skal fiske i sjø eller elv. For å kunne fiske i både sjø og elv må man løse påmeldingsavgift for begge plasser.

Det er viktig at deltakerens navn fremkommer i påmeldingen og ikke foresatte sitt navn.

Deltakeravgifter:

Barn – født 2007 eller senere   –   100.-kr/deltaker

Ungdom – født 2006 – 2003    –   250.-kr/deltaker

Senior født 2002 eller tidligere  – 1250.-kr/deltaker.

Team:

For de som melder seg på som team i dreggefisket på Storsjøen, betaler et ekstra administrasjonsgebyr på 150.-kr, tilsammen 1400.-kr/team.  

I forbindelse med premieutdelingen, og trekning av premier gjelder kun et navn.

Husk å oppgi teamnavn og teamleder, og fullstendig navn på de øvrige som deltar i teamet.

Minstemål:

Under Fiskefesten 2019 gjelder flg. minstemål klassen ungdom og senior:

Sjø – minstemål på 40 cm.

Elv – minstemål på 30 cm.

Klassen barn har ikke minstemål.

Innrapportering av fisk over minstemål:

Innrapportering av fisk over minstemålene skal skjer ved at fisken plasseres på utlevert godkjent målebånd, fotograferes sammen med deltakernummer. Gå så inn på fiskefesten.no og klikk rapporter fisk, der legges inn nødvendige data og bilde lastes opp. Innrapporteringen skal skje fortløpende, så raskt man har nett tilgang. Siste absolutte frist for innrapportering av fisk er søndag 30.juni 2019 kl.10.00.

Fiskefesten 2019 opererer med en fast K-faktor på 1,2 for beregning av vekt på fisken.

Premiering:

Premieutdelingen skjer i Kulturparken på Åkrestrømmen, søndag 30.juni 2019 kl. 13.00

Det er oppmøteplikt under premieutdelingen for å gjøre krav på premien(e).

Klassen barn – alle mottar deltakerpremie. Enkelte trekkpremier blant alle deltakere.

Klassen ungdom – trekkpremier blant de som har fått minimum 1- fisk over minstemålet.

Klassen senior – trekkpremier blant de som har fått minimum 1- fisk over minstemålet.

Hovedpremie 2019:  100000.-kr (trekkes blant alle deltakere som har fått registrert fisk over minstemålet enten i sjø eller i elv.)

1.premie sjø 2019:      50000.-kr  trekkes blant alle deltakere som har fått registrert fisk over minstemålet i sjø.)                             

2.premie sjø 2019:      10000.-kr  trekkes blant alle deltakere som har fått registrert fiskover minstemålet i sjø.)

1.premie elv 2019:      50000.-kr  trekkes blant alle deltakere som har fått registrert fisk over minstemålet i elv.)                                     

2.premie elv 2019:      10000.-kr  trekkes blant alle deltakere som har fått registrert fisk over minstemålet i elv.)

Damenes premie: Trekkpremie blant de damene som har fått minimum 1- fisk over minstemålet i seniorklassen.

Er du registrert med flere fisker over minstemålet, har du fortsatt kun 1 lodd i trekningen på hovedpremien og de andre trekkpremiene.

I tillegg vil det være premiering for størst fisk og mest i både sjø og elv.  

I tillegg vil det være egen trekkpremie blant dem som er forhåndspåmeldte innen torsdag 27.juni. kl.21.00

Erik Søbergs minnepokal deles ut til den deltaker som har fått størst fisk i sjø fra båt.

Jury:

Fiskefesten 2019 oppnevner en jury bestående av 5 personer.

1 oppnevnes fra styre i Fiskefesten – fungerer som leder i juryen.

2 deltakere trekkes blant deltakere i sjø – skjer under informasjonsmøte

2 deltakere trekkes blant deltakere i elv– skjer under informasjonsmøte

Søppel skal ikke legges igjen i naturen, ei heller dumpes i vannet.

Redningsvester eller flyteplagg er påbudt i båt.

Fiskefesten ber om at det utvises måtehold i forhold til bruk av alkohol under konkurransen. Promillegrense for båt under 15 meter maksimal promille på 0,8. Vi minner om at selv lav promille har en negativ virkning på egenskaper du trenger for å føre båt. Alkohol gjør blant annet at du bli dårligere på å oppfatte situasjoner og bruke lengre tid på å reagere. Det kan være helt avgjørende når man må ta raske avgjørelser, for eksempel å bedømme når det er nødvendig å sakke ned farten eller svinge unna en fare. I tillegg påvirker alkoholinntak din balanse og koordinasjon, noe som øker sannsynligheten for fall over bord eller fall i elv.

Brudd på disse tingene kan i verste fall medføre diskvalifikasjon.

Sosiale arrangement lørdag kveld:

Deltakere med gyldig deltakerbevis har fri inngang på arrangementet i Kulturparken lørdag kveld.

Deltakere som er registrert som team i konkurransen – har kun 1 fri inngangsbillett.

Styret i Fiskefesten

04.april 2019

Fisketiden:

Fisketiden vil være fra fredag 28.juni kl. 13.00 til søndag 30.juni 2019 kl.10.00.

Fiskearter:

Det er kun fiske etter ørret som inngår i Fiskefesten 2019.

Fiskeområder:

Gyldig fiskeområde er:

Storsjøen nord for kommunegrensa mellom Åmot og Rendalen.

Mistra opp til Gammeldammen, dvs. den gamle kommunegrensa mellom Øvre og Ytre Rendal. Åkrestrømmen og Nordre Rena nordover igjennom Lomnessjøen opp til den gamle kommunegrensa mellom Øvre og Ytre Rendal kommune.

Fiske i Lomnessjøen regnes i denne sammenheng som fiske i elv.

Fang og slipp(Catch&realese):

Fiskefesten 2019 er i utgangspunktet obligatorisk fang og slipp(catch&realese) konkurranse. 

Det betyr at alle fisk over minstemålene skal registreres med bilde tatt på utlevert målebrett for Fiskefesten 2019 og sendes inn fortløpende – se eget punkt lengre ned og under veiledning om innrapportering av fisk over minstemål på fiskefesten.no

Dette er eneste muligheten for å kunne registrere fisk som skal delta i Fiskefesten 2019.

For båtfiske i Storsjøen er det lov med kun 6 stenger/sluker pr. båt.

Det er tillatt å fiske fra land i Storsjøen og delta i klassen sjø.

For de som ønsker å ta med fisken hjem som mat eller trofe, er selvsagt dette tillatt.

Storsjø-ørret som tas opp anmodes om at den blir veiet og målt av Storsjøen Fiskeforening i samarbeid med NINA. Det er også ønskelig å få tatt skjell- og vevsprøver av fisken.

Men husk å registrere fisken i for å delta i Fiskefesten 2019 !!

Informasjonsmøte:

Det avholdes informasjonsmøte for deltakerne fredag 28.juni kl. 12.00 i Kulturparken.

I forbindelse informasjonsmøte deles det ut deltakerbevis og obligatorisk måleband, sammen med annen nødvendig informasjon til deltakerne.

Ingen kan starte fiske før etter kl. 13.00 fredag 28.juni 2019.

Etter dette tidspunktet skjer påmelding og utlevering av deltakerbevis og obligatorisk målebånd i Fiskefesten’s sekretariat som er å finne i forretningen til May og Fred fiske/fritid AS i Engerdalsveien 96.

Klasseinndeling:

Barn – født 2007 eller senere.

Ungdom – født 2006 – 2003.

Senior – født 2002 eller tidligere.

Ungdom født i 2003 eller 2004, kan om ønskelig melde seg på i seniorklassen, men da til deltakeravgift som for senior.

Ved påmelding er det viktig å melde seg på i korrekt klasse – avhengig av alder og om skal fiske i sjø eller elv. For å kunne fiske i både sjø og elv må man løse påmeldingsavgift for begge plasser.

Det er viktig at deltakerens navn fremkommer i påmeldingen og ikke foresatte sitt navn.

Deltakeravgifter:

Barn – født 2007 eller senere   –   100.-kr/deltaker

Ungdom – født 2006 – 2003    –   250.-kr/deltaker

Senior født 2002 eller tidligere  – 1250.-kr/deltaker.

Team:

For de som melder seg på som team i dreggefisket på Storsjøen, betaler et ekstra administrasjonsgebyr på 150.-kr, tilsammen 1400.-kr/team.  

I forbindelse med premieutdelingen, og trekning av premier gjelder kun et navn.

Husk å oppgi teamnavn og teamleder, og fullstendig navn på de øvrige som deltar i teamet.

Bomavgift Jotveien:

Ved bruk av Jotveien har Fiskefesten avtalt ½-pris i bomavgift for kjøring for deltakere i elv.

Minstemål:

Under Fiskefesten 2019 gjelder flg. minstemål klassen ungdom og senior:

Sjø – minstemål på 40 cm.

Elv – minstemål på 30 cm.

Klassen barn har ikke minstemål.

Innrapportering av fisk over minstemål:

Innrapportering av fisk over minstemålene skal skjer ved at fisken plasseres på utlevert godkjent målebånd, fotograferes sammen med deltakernummer. Gå så inn på fiskefesten.no og klikk rapporter fisk, der legges inn nødvendige data og bilde lastes opp. Innrapporteringen skal skje fortløpende, så raskt man har nett tilgang. Siste absolutte frist for innrapportering av fisk er søndag 30.juni 2019 kl.10.00.

Fiskefesten 2019 opererer med en fast K-faktor på 1,2 for beregning av vekt på fisken.

Premiering:

Premieutdelingen skjer i Kulturparken på Åkrestrømmen, søndag 30.juni 2019 kl. 13.00

Det er oppmøteplikt under premieutdelingen for å gjøre krav på premien(e).

Klassen barn – alle mottar deltakerpremie. Enkelte trekkpremier blant alle deltakere.

Klassen ungdom – trekkpremier blant de som har fått minimum 1- fisk over minstemålet.

Klassen senior – trekkpremier blant de som har fått minimum 1- fisk over minstemålet.

Hovedpremie 2019:  100000.-kr (trekkes blant alle deltakere som har fått registrert fisk over minstemålet enten i sjø eller i elv.)

1.premie sjø 2019:      50000.-kr  trekkes blant alle deltakere som har fått registrert fisk over minstemålet i sjø.)                             

2.premie sjø 2019:      10000.-kr  trekkes blant alle deltakere som har fått registrert fiskover minstemålet i sjø.)

1.premie elv 2019:      50000.-kr  trekkes blant alle deltakere som har fått registrert fisk over minstemålet i elv.)                                     

2.premie elv 2019:      10000.-kr  trekkes blant alle deltakere som har fått registrert fisk over minstemålet i elv.)

Damenes premie: Trekkpremie blant de damene som har fått minimum 1- fisk over minstemålet i seniorklassen.

Er du registrert med flere fisker over minstemålet, har du fortsatt kun 1 lodd i trekningen på hovedpremien og de andre trekkpremiene.

I tillegg vil det være premiering for størst fisk og mest i både sjø og elv.  

I tillegg vil det være egen trekkpremie blant dem som er forhåndspåmeldte innen torsdag 27.juni. kl.21.00

Erik Søbergs minnepokal deles ut til den deltaker som har fått størst fisk i sjø fra båt.

Jury:

Fiskefesten 2019 oppnevner en jury bestående av 5 personer.

1 oppnevnes fra styre i Fiskefesten – fungerer som leder i juryen.

2 deltakere trekkes blant deltakere i sjø – skjer under informasjonsmøte

2 deltakere trekkes blant deltakere i elv– skjer under informasjonsmøte

Søppel skal ikke legges igjen i naturen, ei heller dumpes i vannet.

Redningsvester eller flyteplagg er påbudt i båt.

Fiskefesten ber om at det utvises måtehold i forhold til bruk av alkohol under konkurransen.

Brudd på disse tingene kan i verste fall medføre diskvalifikasjon.

Sosiale arrangement lørdag kveld:

Deltakere med gyldig deltakerbevis har fri inngang på arrangementet i Kulturparken lørdag kveld.

Deltakere som er registrert som team i konkurransen – har kun 1 fri inngangsbillett.

Styret i Fiskefesten

28.februar 2019