Reglement

Fiskefesten 2023 – Fiskeregler

Fisketiden:

Fisketiden vil være fra fredag 23.juni kl. 17.00 til søndag 25.juni 2023 kl.10.00.

Fiskefesten 2023 innfører i år valgfrie klasser hvor en må velge å delta i 1 eller 2 døgn.

All fangst må være registrert innen 24.juni kl. 18.00 for klassene som gjelder 1 døgn og 25.juni kl. 10.00 for klassene som gjelder 2 døgn, fangst registrert etter disse tidspunktene blir strøket.

Ingen kan starte fiske før etter kl. 17.00 fredag 23.juni 2023.

Fiskestarten i sjøen foregår ved at startskudd avfyres i båthavna og på de andre stedene hvor båter settes ut.                                                                      

Mest mulig sosialt arrangement, men forbehold om justeringer pga. corona-pandemien:

Fiskefesten 2023 gjennomføres i år igjen som et mest sosialt arrangement, men med fulldigital påmelding.  Skulle det vise seg at usikkerheten corona-pandemien mm skulle bli for stor kan vi gå vi over til mest mulig fulldigitalt arrangement på relativt kort varsel.

Påmelding:

Påmelding skjer kun på web via Inatur – ingen mulighet for manuell påmelding.

Siste frist for digital påmelding er 22.juni 2023 kl.21.00.

Informasjonsmøte:

Det blir ikke avholdt informasjonsmøte for deltakerne i forkant av årets arrangement.

All nødvendig informasjon vil bli sendt ut og lagt ut på Fiskefesten sin hjemmeside.

Deltakerbevis og informasjon deles/hentes i sekretariatet hos May & Fred Fiske/fritid AS på Åkrestrømmen.

Fiskearter:

Fiskefesten 2023 har innført ny egen klasse for gjeddefiske.

Utover gjedde er det er kun fiske etter ørret som inngår i Fiskefesten 2023.

Fiskeområder:

Gyldig fiskeområde er:

Storsjøen nord for kommunegrensa mellom Åmot og Rendalen.

Mistra opp til Gammeldammen, dvs. den gamle kommunegrensa mellom Øvre og Ytre Rendal. Åkrestrømmen og Nordre Rena nordover igjennom Lomnessjøen opp til den gamle kommunegrensa mellom Øvre og Ytre Rendal kommune.

Fiske etter ørret i Lomnessjøen regnes i denne sammenheng som fiske i elv. Fiske etter gjedde inngår da kun i nyopprettet klasse for gjeddefiske.

Fiskefesten 2023 har også innført ny egen klasse for ørretfiske fra land i sjø.

Fang og slipp(Catch&realese):

Fiskefesten 2023 er i utgangspunktet obligatorisk fang og slipp(catch&realese) konkurranse. 

For båtfiske i Storsjøen er det lov med kun 6 stenger/sluker pr. båt.

For de som ønsker å ta med fisken hjem som mat eller trofe, er selvsagt dette tillatt.

NINA ønsker å ta prøver av fisk både fra Storsjøen og Mistra, de har stand ved Misterhallen.

Men husk å registrere fisken i for å delta i Fiskefesten 2023 !!

Klasseinndeling:

KLASSEFISKEARTALDERSTARTTIDS- PUNKTSLUTTIDS- PUNKTDELTAKER- AVGIFT
Barn – sjø/elvØrret og gjeddeFødt 2011 eller senere23.06 – kl.17.0025.06 – kl. 10.00100.-kr/deltaker
Ungdom – sjøØrretFødt 2007 -201023.06 – kl.17.0025.06 – kl. 10.00250.-kr/deltaker
Ungdom – elvØrretFødt 2007 -201023.06 – kl.17.0025.06 – kl. 10.00250.-kr/deltaker
Ungdom – sjø/elvGjeddeFødt 2006 eller tidligere23.06 – kl.17.0025.06 – kl. 10.00600.-kr/deltaker
Voksne 1 døgn – elvØrretFødt 2006 eller tidligere23.06 – kl.17.0024.06 – kl. 18.00600.-kr/deltaker
Voksne 1 døgn – sjøØrretFødt 2006 eller tidligere23.06 – kl.17.0024.06 – kl. 18.00600.-kr/deltaker
Voksne 2 døgn – elvØrretFødt 2006 eller tidligere23.06 – kl.17.0025.06 – kl. 10.001000.-kr/deltaker
Voksne 2 døgn – sjøØrretFødt 2006 eller tidligere23.06 – kl.17.0025.06 – kl. 10.001000.-kr/deltaker
Voksne 2 døgn – sjø fra landØrretFødt 2006 eller tidligere23.06 – kl.17.0025.06 – kl. 10.001000.-kr/deltaker
Voksne 2 døgn – sjø/elvGjeddeFødt 2006 eller tidligere23.06 – kl.17.0025.06 – kl. 10.001000.-kr/deltaker

Ungdom født i 2007 eller 2008, kan om ønskelig melde seg på i klasser for voksne, men da til deltakeravgift som for voksen.

Ved påmelding er det viktig å melde seg på i korrekt klasse – avhengig av alder og om skal fiske i sjø eller elv, 1 eller 2 døgn, gjeddefiske eller fiske i sjø fra land. For å kunne fiske i flere klasser må man løse påmeldingsavgift for tilsvarende klasser.

Det er viktig at deltakerens navn kommer tydelig frem i påmeldingen og ikke foresatte sitt navn.

Deltakeravgifter:

Se ovenfor.

Dersom corona-pandemien utvikler seg slik at Fiskefesten 2023 ikke kan gjennomføres og må avlyses, vil Fiskefesten refundere 80% av påmeldingsavgiften til de som ønsker pengene tilbake umiddelbart eller alternativt 100% blir godskrevet neste års arrangement.

Team:

Registrerte Team må innrapportere fangst på ett og samme deltakernummer.

Dersom det er flere påmeldte i samme båt, må fisk registreres på korrekt deltakernummer.

Minner også om at det for båtfiske i Storsjøen er det kun lov med kun 6 stenger/sluker pr. båt.

I gjeddeklassen er det kun lov med maksimalt 4-fire stenger/sluker pr.båt og ikke planerboard.

Bomavgift Jotveien:

Ved bruk av Jotveien har Fiskefesten avtalt ½-pris i bomavgift for kjøring for deltakere i elv.

Minstemål:

Under Fiskefesten 2023 gjelder flg. minstemål klassen ungdom og senior:

Sjø ørret – minstemål på 50 cm.

Elv ørret – minstemål på 35 cm.

Sjø gjedde – minstemål på 50 cm

Klassen barn har ikke minstemål.

Innrapportering av fisk over minstemål:

Les utlevert instruks for innrapportering av fisk veldig nøye !!

Innrapportering av fisk skjer ved at fisk over minstemål skal registreres med bilde tatt på Fiskefesten sitt utlevert målebånd for klassen elv, for klassen sjø skal bildet tas på godkjent måleplanke fra Norsk Trollingforbund eller Fiskefesten sitt målebånd.  

Fisken plasseres på målebånd/måleplanke, fotograferes sammen med deltakernummer. Gå så inn på fiskefesten.no og klikk rapporter fisk, der legges inn nødvendige data og bilde lastes opp. Innrapporteringen skal skje fortløpende, så raskt man har nettilgang. Siste absolutte frist for innrapportering av fisk er hhv. lørdag 24.juni 2023 kl.18.00 for klasse over 1 døgn og søndag 25.juni 2023 kl. 10.00 for klasse 2 døgn. .

Fiskefesten 2023 opererer med en fast K-faktor på 1,0 for beregning av vekt på ørret.

Måling av gjedde vil kun foregå etter cm.

Det er også utarbeidet egen video som viser hvordan fisken skal måles for å kunne bli godkjent.

Filmen og instruks ligger ute på fiskefesten.no, samt at instruks utleveres deltakerne på papir.

Alle fisker som registreres vil bli fortløpende godkjent/forkastet av sekretariatet, og deltakerne får fortløpende tilbakemelding på godkjent lengde eller ikke godkjent. Tilbakemeldingstiden kan i enkelte tilfeller bli inntil 15 minutter, så for de som ønsker slippe fisken ut igjen umiddelbart, må forsikre seg om at de har tatt bilde i hht. instruks og selv kontrollere at bildet er av god kvalitet.

Juryen vil måtte være strenge på at fiskene måles i tråd med instruks.

Dette er eneste muligheten for å kunne registrere fisk som skal delta i Fiskefesten 2023.

Premiering:

Årets premier blir både pengepremier og fiskerelatert gavepremier. 

70 % av påmeldingsavgiftene øremerkes pengepremier.

Oversikt fordeling av pengepremier og gavepremier i de ulike klassene vil bli lagt ut på fiskefesten.no før konkurransen starter.

Årets premieutdeling vil under normale forhold igjen foregå i Kulturparken på Åkrestrømmen søndag 25.juni kl. 13.00.

Trekkpremier vil under Fiskefesten 2023 bli trukket blant alle påmeldte i klassen voksne, uavhengig om du har fått fisk over minstemålene eller ikke.

Premiestigen for Fiskefesten 2023 er lik som 2022 da den ble dreid mer over mot resultat enn tidligere år.

Det premieres for både størst fisk og mest fisk i både klassen sjø og klassen elv.  

Erik Søbergs minnepokal deles ut til den deltaker som har fått størst fisk i sjø fra båt.

Jury:

Fiskefesten 2023 oppnevner en jury bestående av 3 personer, hvor minimum 1 deltaker er representert

Sosiale arrangement:

Det blir ikke avholdt sosialt arrangement på lørdag kveld i regi av Fiskefesten, men May & Fred Fiske/fritid arrangerer offentlig fest i Kulturparken.

Søppel skal ikke legges igjen i naturen, ei heller dumpes i vannet.

Redningsvester eller flyteplagg er påbudt i båt – husk lys på båten ved fiske i mørket.

Fiskefesten ber om at det utvises måtehold i forhold til bruk av alkohol under arrangementet.

Brudd på disse tingene kan i verste fall medføre diskvalifikasjon.

Husk å bruke lys på båten ute på sjøen i mørke !