Reglement

Fiskefesten 2024 – Fiskeregler

Fisketiden:

Fisketiden vil være fra fredag 28.juni 2024 kl. 17.00 til søndag 30.juni 2024 kl.10.00.

Fiskefesten 2024 viderefører valgfrie klasser hvor en må velge å delta i 1 eller 2 døgn.

All fangst må være registrert innen 29.juni kl. 18.00 for klassene som gjelder 1 døgn og 30.juni kl.

10.00 for klassene som gjelder 2 døgn, fangst registrert etter disse tidspunktene blir strøket. Ingen kan starte fiske før etter kl. 17.00 fredag 28.juni 2024. 

Fiskestarten i sjøen foregår ved at startskudd avfyres i båthavna og på de andre stedene hvor båter settes ut.                                                                      

Mest mulig sosialt arrangement:

Fiskefesten 2024 gjennomføres også i år som et mest sosialt arrangement, men med fulldigital påmelding.  Skulle det vise seg at usikkerheten corona-pandemien mm skulle bli for stor kan vi gå vi over til mest mulig fulldigitalt arrangement på relativt kort varsel.   

Påmelding:

Påmelding skjer kun på web via Inatur – ingen mulighet for manuell påmelding.   Siste frist for digital påmelding er 27.juni 2024 kl.21.00.

Informasjonsmøte:

Det blir ikke avholdt informasjonsmøte for deltakerne i forkant av årets arrangement. 

All nødvendig informasjon vil bli sendt ut og lagt ut på Fiskefesten sin hjemmeside. Deltakerbevis og informasjon deles/hentes i sekretariatet hos May & Fred Fiske/fritid AS på Åkrestrømmen fra kl.15.00 fredag 28.juni.

Fiskearter: 

Fiskefesten 2024 viderefører egen klasse for gjeddefiske.

Utover gjedde er det er kun fiske etter ørret som inngår i Fiskefesten 2024.

Fiskeområder: 

Gyldig fiskeområde for ØRRET er:

KLASSE SJØ: Storsjøen nord for kommunegrensa mellom Åmot og Rendalen.

KLASSE ELV: Mistra opp til Gammeldammen, dvs. den gamle kommunegrensa mellom Øvre og Ytre Rendal. Åkrestrømmen og Nordre Rena nordover igjennom Lomnessjøen opp til den gamle kommunegrensa mellom Øvre og Ytre Rendal kommune. 

Fiske etter ørret i Lomnessjøen regnes i denne sammenheng som fiske i elv.

Gyldig fiskeområde for GJEDDE er:

Lomnessjøen – inkl. Renaelva nord for Lomnessjøen opp til Hornset bru og sør for Lomnessjøen til hengebrua ved Strømssalen.           

Fang og slipp(Catch&realese):

Fiskefesten 2024 er i utgangspunktet obligatorisk fang og slipp(catch&realese) konkurranse.  

For båtfiske i Storsjøen er det lov med kun 6 stenger/sluker pr. båt. 

For båtfiske i Lomnessjøen er det lov med kun 4 stenger/sluker pr. båt og forbud mot bruk av planerboard.

For de som ønsker å ta med fisken hjem som mat eller trofe, er selvsagt dette tillatt. 

NINA ønsker å ta prøver av fisk både fra Storsjøen og Mistra, de har stand ved Misterhallen. Men husk å registrere fisken i for å delta i Fiskefesten 2024 !!

Klasseinndeling:

KLASSEFISKEARTALDERSTARTTIDS- PUNKTSLUTTIDS- PUNKTDELTAKER- AVGIFT
Barn – sjø/elvØrret og gjedde Født 2012 eller senere 28.06 – kl.17.0030.06 – kl. 10.00 100.-kr/deltaker
Ungdom – sjøØrretFødt 2008 -2011 28.06 – kl.17.0030.06 – kl. 10.00250.-kr/deltaker
Ungdom – elv ØrretFødt 2008 -2011 28.06 – kl.17.0030.06 – kl. 10.00250.-kr/deltaker
Ungdom – sjø/elv GjeddeFødt 2008 -2011 28.06 – kl.17.0030.06 – kl. 10.00250.-kr/deltaker
Voksne 1 døgn – elv Ørret Født 2007 eller tidligere 28.06 – kl.17.0029.06 – kl. 18.00 600.-kr/deltaker
Voksne 1 døgn – sjø Ørret Født 2007 eller tidligere 28.06 – kl.17.0029.06 – kl. 18.00 600.-kr/deltaker
Voksne 2 døgn – elv Ørret Født 2007 eller tidligere 28.06 – kl.17.0030.06 – kl. 10.00 1000.-kr/deltaker
Voksne 2 døgn – sjø Ørret Født 2007 eller tidligere 28.06 – kl.17.0030.06 – kl. 10.00 1000.-kr/deltaker
Voksne 2 døgn – sjø/elv Gjedde Født 2007 eller tidligere 28.06 – kl.17.0030.06 – kl. 10.00 1000.-kr/deltaker

Ungdom født i 2008 eller 2009, kan om ønskelig melde seg på i klasser for voksne, men da til deltakeravgift som for voksen.

Ved påmelding er det viktig å melde seg på i korrekt klasse – avhengig av alder og om skal fiske i sjø eller elv, 1 eller 2 døgn og ørret eller gjeddefiske. For å kunne fiske i flere klasser må man løse påmeldingsavgift for tilsvarende klasser.

Det er viktig at deltakerens navn kommer tydelig frem i påmeldingen og ikke foresatte sitt navn.

Deltakeravgifter:

Se ovenfor.

Dersom det oppstår situasjon hvor Fiskefesten 2024 ikke kan gjennomføres og må avlyses, vil Fiskefesten refundere 80% av påmeldingsavgiften til de som ønsker pengene tilbake umiddelbart eller alternativt 100% blir godskrevet neste års arrangement. 

Team:

Registrerte Team må innrapportere fangst på ett og samme deltakernummer. 

Dersom det er flere påmeldte i samme båt, må fisk registreres på korrekt deltakernummer.  Minner også om at det for båtfiske i Storsjøen er det kun lov med kun 6 stenger/sluker pr. båt og at det i Lomnessjøen(gjeddefiske) er det kun lov med 4 stenger/sluker pr. båt og forbud mot bruk av planerboard.

Bomavgift Jotveien: 

Ved bruk av Jotveien har Fiskefesten avtalt ½-pris i bomavgift for kjøring for deltakere i elv.

Minstemål:

Under Fiskefesten 2024 gjelder flg. minstemål klassen ungdom og senior:

Sjø ørret – minstemål på 50 cm.

Elv ørret – minstemål på 35 cm. Sjø/elv Gjedde – minstemål på 75 cm

Klassen barn har ikke minstemål.

Innrapportering av fisk over minstemål: 

Les utlevert instruks for innrapportering av fisk veldig nøye !!

Innrapportering av fisk skjer ved at fisk over minstemål skal registreres med bilde tatt på Fiskefesten sitt utlevert målebånd for klassen elv, for klassen sjø skal bildet tas på godkjent måleplanke fra Norsk Trollingforbund eller Fiskefesten sitt målebånd.  

Fisken plasseres på målebånd/måleplanke, fotograferes sammen med deltakernummer. Gå så inn på fiskefesten.no og klikk rapporter fisk, der legges inn nødvendige data og bilde lastes opp. Innrapporteringen skal skje fortløpende, så raskt man har nettilgang. Siste absolutte frist for innrapportering av fisk er hhv. lørdag 29.juni 2024 kl.18.00 for klasse over 1 døgn og søndag 30.juni 2024 kl. 10.00 for klasse 2 døgn.

Fiskefesten 2024 opererer med en fast K-faktor på 1,0 for beregning av vekt på ørret. 

Måling av gjedde vil kun foregå etter cm.

Det er også utarbeidet egen video som viser hvordan fisken skal måles for å kunne bli godkjent.

Filmen og instruks ligger ute på fiskefesten.no, samt at instruks utleveres deltakerne på papir.  Alle fisker som registreres vil bli fortløpende godkjent/forkastet av sekretariatet, og deltakerne får fortløpende tilbakemelding på godkjent lengde eller ikke godkjent. Tilbakemeldingstiden kan i enkelte tilfeller bli inntil 15 minutter, så for de som ønsker slippe fisken ut igjen umiddelbart, må forsikre seg om at de har tatt bilde i hht. instruks og selv kontrollere at bildet er av god kvalitet.

Juryen vil måtte være strenge på at fiskene måles i tråd med instruks.

Dette er eneste muligheten for å kunne registrere fisk som skal delta i Fiskefesten 2024.

Premiering: 

Årets premier blir både pengepremier og fiskerelatert gavepremier.  

70 % av påmeldingsavgiftene øremerkes pengepremier.

Oversikt fordeling av pengepremier og gavepremier i de ulike klassene vil bli lagt ut på fiskefesten.no før konkurransen starter.

Årets premieutdeling vil foregå i Kulturparken på Åkrestrømmen søndag 30.juni kl. 13.00. 

Trekkpremier vil også under Fiskefesten 2024 bli trukket blant alle påmeldte i klassen voksne, uavhengig om du har fått fisk over minstemålene eller ikke. 

Det premieres for både størst fisk og mest fisk i både ørret- og gjeddeklassen sjø og klassen ørret elv.

Erik Søbergs minnepokal deles ut til den deltaker som har fått størst ørret i sjø fra båt i Storsjøen.

Jury:

Fiskefesten 2024 oppnevner en jury bestående av 3 personer, hvor minimum 1 deltaker er representert

Søppel skal ikke legges igjen i naturen, ei heller dumpes i vannet.

Redningsvester eller flyteplagg er påbudt i båt – husk lys på båten ved fiske i mørket.

Fiskefesten ber om at det utvises måtehold i forhold til bruk av alkohol under konkurransen !  Brudd på disse tingene kan i verste fall medføre diskvalifikasjon.

Husk å bruke lys på båten ute på både Storsjøen og Lomnessjøen !