Om fiskefesten

Fiskefesten blir arrangert 23. – 25. juni 2023. Arrangementet finner sted på Åkrestrømmen i Rendalen kommune. Fiskekonkurransen innebærer fiske med båt eller fra land i Storsjøen og stangfiske i elva Mistra og deler av Nordre Rena / Lomnessjøen. Fiskefesten inkluderer som vanlig den tradisjonelle Storsjødreggen – som arrangeres for 30.gang – og du vil i teorien kunne delta i begge konkurransene.

Fiskekonkurransen går over to dager – fra fredag 23.juni kl. 17.00 til søndag 25.juni 2023 kl.10.00. Det er kun ørret som teller i konkurransen. Du kan velge mellom fiske i Storsjøen, Mistra og deler av Nordre Rena. I Storsjøen kan man benytte både båt og/eller fiske med stang fra land, mens i Mistra og de aktuelle områder i Nordre Rena kan man kun bruke stang fra land. I ørretfiskekonkurransen i Storsjøen (Storsjødreggen) kan maksimalt brukes 6 stenger/sluker pr. båt. I gjeddefiskekonkurransen kan maksimalt brukes 4 stenger/sluker pr. båt og ikke planerboard. Også i 2023 er konkurransen basert på fang og slipp som prinsipp og minstemål i forbindelse med konkurransen vil være 35 cm i elv og 50 cm i sjø (5-fem cm. over respektive minstemål blant annet for å sikre at fisk under minstemål ikke blir tatt opp). Forskjell i minstemål er basert på mange års erfaring – og anses å være absolutt rettferdig. Søndag kl.13.00 foregår trekning og premieutdeling i sekretariatet hos May&Freds fiske/fritid i Engerdalsveien 96 på Åkrestrømmen. Det vil vurderes skjell- og vevsprøver for kartlegging av ørretstammens utvikling. Det er fortsatt like viktig å følge utviklingen og forvalte ørretstammen på best mulig måte!

Bakgrunnen for at Fiskefesten også for 2023 har valgt å gjennomføre fiskekonkurransen etter prinsipp fang og slipp er at det er flere hensyn som taler for en strengere regulering av fisket, både for å utnytte ørretens vekstpotensial og utvikle et attraktivt storørretfiske i Storsjøen, Mistra og Nordre Rena, samt sikre at man har en gytebestand av tilstrekkelig størrelse som utnytter produksjonspotensialet i hele vassdraget. Vi søker dessuten stadig forbedrede løsninger for deg som deltager, og det vil bli delt ut målebånd som skal benyttes for å registrere fisk fortløpende. Reviderte retningslinjer for avfotografering og registrering vil meddeles senere. De som ønsker kan selvfølgelig ta med seg matfisk eller troféer.

Vi ønsker at de som i en eller annen form deltar i Fiskefesten skal få en best mulig opplevelse, og vi gjør alt vi kan for at nettopp du skal synes dette er flott arrangement. Gjennom Korona-pandemien har vi utviklet en mer digital versjon av Fiskefesten, og gjennomfører Fiskefesten 2023 på en noe annerledes måte enn hva vi gjorde de første årene. Vi håper du er tilfreds med måten vi gjennomfører konkurransen på.