Om fiskefesten

Fiskefesten blir arrangert 28. – 30. juni 2019. Arrangementet finner sted på Åkrestrømmen i Rendalen kommune. Fiskekonkurransen innebærer fiske med båt i Storsjøen og stangfiske i elva Mistra. Fiskefesten vil bli arrangert parallelt med den tradisjonelle Storsjødreggen – som arrangeres for 25.gang – og du vil kunne delta i begge konkurransene.

Fiskekonkurransen går over to dager – fra fredag 28.juni kl. 13.00 til søndag 30.juni 2019 kl.10.00. Det er kun ørret som kan veies inn. Du kan velge mellom fiske i Storsjøen og Mistra. I Storsjøen kan man benytte både båt og fiske med stang fra land, mens i Mistra kan man kun bruke stang fra land. Det kan maksimalt brukes 6 stenger/sluker pr. båt. I 2019 er konkurransen obligatorisk fang og slipp, og minstemål i forbindelse med konkurransen vil være 30 cm i elv og 40 cm i sjø. Forskjell i minstemål er basert på mange års erfaring – og anses å være absolutt rettferdig. Søndag kl.13.00 foregår trekning og premieutdeling i Åkrestrømmen Kulturpark. Ønsker man å ta med seg fisken, er dette mulig. I samarbeid med NINA vil det være etablert en registreringsstasjon i Storsjøen Småbåthavn for fisk som er tatt i Storsjøen – hvor det vil tas skjell- og vevsprøver for løpende kartlegging av ørretstammens utvikling. Vi appeller til de som tar med seg fisk om å bidra til dette!

Bakgrunnen for at Fiskefesten for 2019 har valgt å gjennomføre fiskekonkurransen som ren fang og slipp er at det er flere hensyn som taler for en strengere regulering av fisket, både for å utnytte ørretens vekstpotensial og utvikle et attraktivt storørretfiske i Storsjøen, Mistra og Nordre Rena, samt sikre at man har en gytebestand av tilstrekkelig størrelse som utnytter produksjonspotensialet i hele vassdraget. Vi søker dessuten stadig forbedrede løsninger for deg som deltager, og det vil bli delt ut målebånd som alle skal benytte for å registrere fisk fortløpende. Retningslinjer for avfotografering og registrering vil meddeles senere. De som ønsker kan selvfølgelig ta med seg matfisk eller troféer. Som tidligere nevnt anmoder vi imidlertid om at de som tar opp fisk i sjøen registrerer denne i båthavna slik at forskningen på ørretbestanden i regi av NINA ikke mister forskningsgrunnlaget. Innveiing i båthavna foregår lørdag kl. 10-13 og søndag fra kl. 09-11.

Vi ønsker at de som i en eller annen form deltar i Fiskefesten – i fiskekonkurransen eller på andre arrangement i tilknytning til Fiskefesten – skal få en best mulig opplevelse, og vi gjør alt vi kan for at nettopp du skal synes dette er flott arrangement.

Med bakgrunn både i innspill fra deltagere og samlet evaluering har vi for 2019 gått bort fra bil som hovedpremie og vil benytte attraktive pengepremier til de heldige som blir trukket ut.