Rapporter fisk

Veiledning og retningslinjer for innrapportering av fisk til Fiskefesten:

Dersom innrapportering ikke fungerer eller du du har problemer med dette. Kontakt sekretariatet snarest