Rapporter fisk

INNRAPPORTERING AV FISK OVER MINSTEMÅL:

All innrapportering av fisk over minstemål registreres med innsending av bilde.

Gå inn på fiskefesten.no og klikk på rapporter fisk,der legges inn nødvendige data og bilde lastes opp. Husk at deltakernummer må fremkomme på bildet.

Innrapporteringen skal skje fortløpende, og så raskt man har nettilgang.

Siste absolutte frist for innrapportering av fisk er søndag 28.juni 2020 kl.10.00.

Fiskefesten vil gi tilbakemelding på godkjent lengde/underkjent fortløpende.

Dette er eneste muligheten for å registrere fangst under Fiskefesten 2020.

MINSTEMÅL:

Under Fiskefesten 2020 gjelder flg. minstemål klassen ungdom og senior:

Sjø – minstemål på 42 cm.

Elv – minstemål på 32 cm.

Minstemålene er økt med 2 cm for å forhindre at fisk under lovlig minstemål blir tatt opp.

Fisk under gyldig minstemål for vassdraget du fisker i vil kunne bli anmeldt, hhv. 40 cm i sjø og 30 i elv.

Klassen barn har ikke minstemål.

Fiskefesten 2020 opererer med en fast K-faktor på 1,2 for beregning av vekt på fisken.

MÅLEBÅND ELLER MÅLEPLANKE:

For klassen elv skal all fisk som skal registreres måles på Fiskefesten sitt nye målebånd som skal være utlevert.

For klassen sjø skal all fisk som skal registreres enten måles påFiskefesten sitt nye målebånd eller godkjent måleplanke fra Norsk Trolling Forbund. De som bruker måleplanke vil motta lapper med deltakernummer som legges oppå fisken under fotografering.

PLASSERING PÅ MÅLEBÅND/PLANKE:

Fisken plasseres på godkjent målebånd/måleplanke(beskrevet over), og fotograferes sammen med ditt deltakernummer.

Fisken plasseres som vist på nedenfor stående bilde:

Fisken MÅ:

  1. Fisken plasseres med snuten mot 0 punktet på målebåndet/måleplanken.  På målebåndene er det en brett som skal brettes opp.
  2. Fisken plassere med buken mot fotografen som vist på bildet. Dvs. høyre side av fisken ned mot målebånd/måleplanke.
  3. Lengden måles innerst i spolen. Resultatet(lengden) er siste hele strek som dekkes innerst i spolen. Resultatet oppgis i hele cm.                          For fisken på bildet vil resultatet være 52 cm.
  4. Fisken plasseres mest mulig midt på målebåndet/måleplanken.

NB!

ALL ANNEN PLASSERING PÅ MÅLEBÅND/MÅLEPLANKE ENN VIST PÅ BILDE OG BESKREVET – GIR UNDERKJENT RESULTAT OG BLIR IKKE TELLENDE I FISKEFESTEN 2020.

Det er laget ny filminstruks for digital rapportering av fangst i 2020. Denne blir også produsert på papir med bilde for fysisk bruk.

Løpende oversikt over fangster under Fiskefesten 2020 finner du her (noe forsinkelse kan påregnes da alle innrapporterte fangster/bilder vil kontrolleres og evt. godkjennes av sekretariatet): https://www.scanatura.no/fangstrapport/?id=1396