Reglement

Fiskefesten 2020 – Fiskeregler

Fisketiden:

Fisketiden vil være fra fredag 26.juni kl. 13.00 til søndag 28.juni 2020 kl.10.00.

Ingen kan starte fiske før etter kl. 13.00 fredag 26.juni 2020.

Fulldigital versjon pga. corona-pandemien:

Fiskefesten 2020 gjennomføres som en mest mulig fulldigital konkurranse pga. corona-pandemien.

Påmelding:

Påmelding skjer kun på web via Inatur – ingen mulighet for manuell påmelding.

Det er viktig at det er riktig navn på deltaker som registreres ved påmelding, dette gjelder for alle klasser.  

For å kunne fiske i både sjø og elv må man løse påmeldingsavgift for begge klasser.

TEAM: Dersom det er ønskelig å registrere team, må navnet på teamet skrives i parentes bak navnet på teamleder ved påmelding. Eksempel:  Ole Fisker (Team Stangbøy)

Siste frist for digital påmelding er torsdag 25.juni 2020 kl.21.00.

Informasjonsmøte:

Det blir ikke avholdt informasjonsmøte for deltakerne i forkant av årets arrangement.

All nødvendig informasjon vil bli sendt ut og lagt ut på Fiskefesten sin hjemmeside.

Fiskearter:

Det er kun fiske etter ørret som inngår i Fiskefesten 2020.

Fiskeområder:

Gyldig fiskeområde er:

Storsjøen nord for kommunegrensa mellom Åmot og Rendalen.

Mistra opp til Gammeldammen, dvs. den gamle kommunegrensa mellom Øvre og Ytre Rendal. Åkrestrømmen og Nordre Rena nordover igjennom Lomnessjøen opp til den gamle kommunegrensa mellom Øvre og Ytre Rendal kommune.

Fiske i Lomnessjøen regnes i denne sammenheng som fiske i elv.

Fang og slipp(Catch&realese):

Fiskefesten 2020 er i utgangspunktet (men ikke obligatorisk) fang og slipp (catch&realese) konkurranse. 

For båtfiske i Storsjøen er det lov med kun 6 stenger/sluker pr. båt.

Det er tillatt å fiske fra land i Storsjøen og delta i klassen sjø.

For de som ønsker å ta med fisken hjem som mat eller trofe, er selvsagt dette tillatt.

Men husk å registrere fisken i for å delta i Fiskefesten 2020 !!

Klasseinndeling:

Barn – født 2008 eller senere.

Ungdom – født 2007 – 2004.

Senior – født 2003 eller tidligere.

Ungdom født i 2004 eller 2005, kan om ønskelig melde seg på i seniorklassen, men da til deltakeravgift som for senior.

Ved påmelding er det viktig å melde seg på i korrekt klasse – avhengig av alder og om skal fiske i sjø eller elv. For å kunne fiske i både sjø og elv må man løse påmeldingsavgift for begge plasser.

Det er viktig at deltakerens navn fremkommer i påmeldingen og ikke foresatte sitt navn.

Deltakeravgifter:

Barn – født 2008 eller senere   –   100.-kr/deltaker

Ungdom – født 2007 – 2004    –   250.-kr/deltaker

Senior født 2003 eller tidligere  – 1000.-kr/deltaker.

Dersom corona-pandemien utvikler seg slik at Fiskefesten 2020 ikke kan gjennomføres og må avlyses, vil Fiskefesten refundere 80% av påmeldingsavgiften til de som ønsker pengene tilbake umiddelbart eller alternativt 100% blir godskrevet neste års arrangement.

TEAM:

Registrering av team.  Navn på team skrives i parentes bak navnet på teamleder ved påmelding. Eksempel:  Ole Fisker (Team Stangbøy)

Bomavgift Jotveien:

Ved bruk av Jotveien har Fiskefesten avtalt ½-pris i bomavgift for kjøring for deltakere i elv.

Minstemål:

Under Fiskefesten 2020 gjelder flg. minstemål klassen ungdom og senior:

Sjø – minstemål på 42 cm.

Elv – minstemål på 32 cm.

Minstemålene er økt med 2 cm vs. gjeldende fiskeregler for å forhindre at fisk under lovlig minstemål for fiskeområdene blir tatt opp under konkurransen.

Klassen barn har ikke minstemål.

Innrapportering av fisk over minstemål:

Innrapportering av fisk skjer ved at fisk over minstemål skal registreres med bilde tatt på utlevert nytt målebånd for klassen elv, for klassen sjø skal bildet tas på godkjent måleplanke fra Norsk Trollingforbund.

Fisken plasseres på målebånd/måleplanke, fotograferes sammen med deltakernummer. Gå så inn på fiskefesten.no og klikk rapporter fisk, der legges inn nødvendige data og bilde lastes opp. Innrapporteringen skal skje fortløpende, så raskt man har netttilgang. Siste absolutte frist for innrapportering av fisk er søndag 28.juni 2020 kl.10.00.

Fiskefesten 2020 opererer med en fast K-faktor på 1,2 for beregning av vekt på fisken.

Ny og forbedret film og instruks er lagt ut og er utlevert deltakerne.

Alle fisker som registreres vil bli fortløpende godkjent/forkastet av sekretariatet, og deltakerne får (så langt sekretariatet har kapasitet) fortløpende tilbakemelding på godkjent lengde eller ikke godkjent.

Juryen vil være vesentlig strengere i 2020 om at fiskene måles i tråd med instruks.

Dette er eneste muligheten for å kunne registrere fisk som skal delta i Fiskefesten 2020.

Premiering:

Årets premier blir i det aller vesentligste pengepremier.

70 % av påmeldingsavgiftene øremerkes pengepremier.

Oversikt fordeling av pengepremiene presenteres under arkfanen «Premier».

Premieutdelingen foregår digitalt dvs. premieutdelingen vil bli streamet.

Er du registrert med flere fisker over minstemålet, har du fortsatt kun 1 lodd i trekningen på hovedpremien og de andre trekkpremiene.

I tillegg vil det være premiering for størst fisk og mest fisk i både sjø og elv.  

Erik Søbergs minnepokal deles ut til den deltaker som har fått størst fisk i sjø fra båt.

Jury:

Fiskefesten 2020 oppnevner en jury bestående av 3 personer.

Sosiale arrangement:

Det blir ikke avholdt noe sosialt arrangement på lørdag kveld.

Fiskeskole for barn:

Det blir heller ikke avholdt Fiskeskole for barn i 2020.

Søppel skal ikke legges igjen i naturen, ei heller dumpes i vannet.

Redningsvester eller flyteplagg er påbudt i båt.

Fiskefesten ber om at det utvises måtehold i forhold til bruk av alkohol under konkurransen.

Brudd på disse tingene kan i verste fall medføre diskvalifikasjon.

Styret i Fiskefesten

18.mai 2020